TG Dosfäste

Tomas är elektriken som av en slump blev uppfinnare.

Det började med en träkloss och en massa tankar, idag finns resultatet TG Dosfäste ute på marknaden.

Tomas gjorde elen i en sommarstuga och skulle som vanligt leta spillvirke för att sätta upp dosor. Det var bara det att snickaren hade städat ordenligt. Tomas fick gå tre hus bort för att hitta lite spill att använda. "Ska det vara såhär" tänkte jag och funderade på om det inte fanns något bättre sätt. Där och då föddes idén som tillslut skulle komma att bli TG Dosfäste.


TG Dosfäste är ett fäste för att underlätta montering av väggdosa på regel. Den ersätter såkallad kottling och passar på 70-regel eller större. TG Dosfäste kan monteras vertikalt eller horisontellt och skruvas direkt i innervägg.

För stabilt montage av två eller fler dosor bör man använda två dosfästen sedan används fästclips för att montera dosa på TG dosfäste. Fästclipset är vändbart så att det passar för både enkel- och dubbelgips. Idag finns sex olika fästclips på marknaden och TG Dosfärstes fästclips täcker då 90% av marknadens dosor. Dosfäste och clips är av köldtålig ABS-plast.